CO.NET mistrz wzrostu

2018!

Przez magazyn FOCUS
firma CO.NET eG
została również w 2018 r. wybrana mistrzem wzrostu!

Po wyróżnieniu w 2017 r. CO.NET spółdzielnia konsumencka eG została po raz kolejny mistrzem wzrostu 2018!

Spośród 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw - Wybrano nas!

Magazyn FOCUS (sprzedany nakład ok. 470.000 egzemplarzy/tydzień) z około 5 milionów tygodniowych czytelników jest jednym z największych europejskich magazynów informacyjnych..

W konkursie „Mistrz Wzrostu 2018“ zostają rocznie wybrane 500 najszybciej rozwijające się firmy w Niemczech.

Według FOCUS takie przedsiębiorstwa dają gospodarce oraz społeczeństwu ważne impulsy, tworzą miejsca pracy, generują wzrost gospodarczy, są innowacyjni – i zapewniają trwałą kondycje gospodarki niemieckiej.

Z pośród 11.500 niemieckich przedsiębiorstw zostały wybrane 500 ze współpracą z STATISTA i zostały zaprezentowane w wydaniu specjalnym FOCUS BUSINESS (Nr. 3/ 2017; nakład ok. 100.000 egz.).

FOCUS Wachstumschampion 2018 Siegel

Tak został FOCUS mistrz wzrostu 2018 ustalony

Kryteria dla uczestniczących przedsiębiorstw

  • Niezależne przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech
  • obrót w 2013 r.: min. 100.000 €
  • obrót w 2016 r. : min. 1,8 mln €

Wstępna analiza

  • Wstępna selekcja STATISTA z 1,9 miliona spółek zarejestrowanych w rejestrze handlowym
  • Z tego tworzenie listy zawierającej około 11.500 szczególnie odpowiednich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, z wysokimi obrotami i / lub wzrostem zatrudnień w ostatnich latach

Konkurs

  • Do 18 czerwca przedsiębiorstwa miały okazję ubiegać się o oznaczenie
  • Ponadto Statista zidentyfikowała także inne przedsiębiorstwa (raporty służbowe o wpływach i wydatkach, komunikaty prasowe) z wysoką stopą wzrostu

Opracowanie rankingu

  • Wszystkie doniesione dane przez przedsiębiorstwa zostały sprawdzone przez Statista
  • Informacje z ankiety online musiały być pisemnie potwierdzone przez osobę upoważnioną

500 firm z najwyższym wzrostem sprzedaży tworzą
MISTRZÓW WZROSTU 2018

Z preselekcji 11.500 niemieckich firm we współpracy z usługą STATISTA został sporządzony ranking 500 niemieckich firm z najwyższym wzrostem sprzedaży podzielony na 20 poszczególnych sektorów.

CO.NET – zawsze dobra decyzja!